ІНСТРУКЦІЯ по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків
ПРАВИЛА роздрібної торгівлі нафтопродуктами
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій 
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг  
Про захист прав споживачів 
Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки  
Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів  
Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення  
Про державну податкову службу в Україні  
ПЕРЕЛІК робіт з підвищеною небезпекою  
Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі  
ПОРЯДОК І ПРАВИЛА проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру
Про Антимонопольний комітет України  
ІНСТРУКЦІЯ з організації роботи органів державного пожежного нагляду
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 
ІНСТРУКЦІЯ про порядок та умови застосування запобіжних заходів посадовими особами Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки  
ПОРЯДОК оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства  
ПОРЯДОК видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 
ПОРЯДОК забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту  
Про ціни і ціноутворення